Vizyon

Kurumsal

Vizyon

  • Eğitim dili başta Kürtçe olmak üzere çok dilli, evrensel;
  • Özgürlükçü, demokratik, eleştirel yaklaşan, yaratıcı, sorgulayıcı, dayanışmacı, eşitlikçi, akademik etiği ve katılımcılığı gözeterek bir bilimsel ortam sağlayan;
  • Bölgenin doğal ve kültürel kaynaklarını ekolojik perspektifle yaşam kalitesini artırmak için kullanan;
  • Yeniliklere ve akademik işbirliklerine açık; evrensel bilimsel birikime katkı sağlayan;
  • Kürt dilini ve kültürünü bütün yaşam alanlarında önceleyerek geliştiren ve yerelden evrensele taşıyan;
  • Tüm bilimsel disiplinlerde eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde kullanılır hale gelmesini sağlayan bir üniversite olmak.


Mezopotamya Vakfı; Açıklama gelebilir

Top