Dil Çalışmaları

TERMİNOLOJİ ÇALIŞMALARI

TERMİNOLOJİ ÇALIŞMALARI

Mezopotamya Vakfı kurulması amaçlanan Kürtçe eğitim yapan bir üniversite hedefine ulaşmak için dilsel bağlamda altyapı çalışmaları yap..

STANDARDİZASYONU ÇALIŞMALARI

STANDARDİZASYONU ÇALIŞMALARI

İmla Kılavuzu Çalışması Vakfımız Kürtçe olarak hazırlanacak müfredat ve materyallerin standart bir dil ile yazılabilmesi ..

Top