TERMİNOLOJİ ÇALIŞMALARI

TERMİNOLOJİ ÇALIŞMALARI

Mezopotamya Vakfı kurulması amaçlanan Kürtçe eğitim yapan bir üniversite hedefine ulaşmak için dilsel bağlamda altyapı çalışmaları yapmaktadır. Bu amaçla çeşitli bilim dallarında Kürtçe eğitim yapılabilmesi için terminolojik çalışmalar yapmaktadır. Şu ana dek dilbilgisi, dilbilim, tıp, hukuk ve folklor terminolojisi alanında birçok çalıştay ve toplantı düzenlemiştir. Vakfın çeşitli bilim alanlarına ilişkin terminoloji çalışmaları bugüne kadar şu alanlarda yapılmıştır:

Dilbilim Terminolojisi Çalışması

Üç yıldır süren dilbilim terminolisine ilişkin çok sayıda uluslararası çalıştay düzenlenmiştir.Hala devam eden bu çalışmalara Irak, İran ve Suriye Kürdistan’ından da birçok dilbilimci katılmaktadır.

Hukuk Terminolojisi Çalışması

Vakfımız temel hukuk terminolojisi için Diyarbakır Barosuyla beraber bugüne kadar birçok sayıda çalıştay ve onun üzerinde atölye çalışmaları yapmıştır. Hala devam eden bu çalışmaya hem uzman hukukçular hem de dilbilimciler katılmaktadır.

Tıp Terminolojisi Çalışması

Vakfımız tıp terminolojisi için Diyarbakır Tabipler Odasından bir ekiple bir çalışma başlatmıştır. Uluslararası bir çalıştay ve çok sayıda atölyeler ile bu çalışmalar devam etmektedir. İleride kurulacak üniversite için ciddi bir altyapı oluşturacaktır.

Folklor Terminolojisi Çalışması

Vakfımız folklor terminolojisi için uluslararası bir çalıştay düzenlemiş olup yapılacak çalışmalar belli bir takvime bağlanmıştır. Bu çalıştaya da birçok üniversiteden çok sayıda akademisyen katılmıştır.

Belediye Terminolojisi Çalışması

Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen bu çalışmanın taslağı hazırlandı.

Top