STANDARDİZASYONU ÇALIŞMALARI

STANDARDİZASYONU ÇALIŞMALARI

İmla Kılavuzu Çalışması

Vakfımız Kürtçe olarak hazırlanacak müfredat ve materyallerin standart bir dil ile yazılabilmesi için bir İmla Kılavuzu çalışması yapmıştır. Bu çalışma için bugüne kadar çok sayıda uluslararası çalıştay yapılmıştır. Yirmi kişilik bu alanda uzman araştırmacı ve dil bilimci grubun iki yıl süren çalışmalarıyla gerçekleşmiştir.

Dil Planlaması Çalıştayı

Vakfımız standart bir Kürtçe oluşturmanın olanakları, yöntemleri ve nesnel koşullarını tartışmak, değerlendirmek ve istişare etmek amacıyla Türkiye ve Irak üniversitelerdeki Kürt Dili ve Edebiyatı/Kültürü bölümlerini buluşturarak iki gün süren bir çalıştay yapmıştır. Irak Kürtdistanından Dihok, Zaxo, Newroz, Amediye ve Akredeki üniversitelerden on iki; Bingöl, Artuklu, Muş, Van ve Diyarbakırdaki üniversitelerden sekiz akademisyenin katıldığı bu çalıştayda dil planlaması ve dil siyasetinine ilişkin on dört bilimsel tebliğ sunuldu.

İmla Sözlüğü Çalışması

Vakfımız Kürtçenin standardizasyon çalışmasının gereği olarak bir İmla Sözlüğü hazırlamayı çok önemli görmektedir. Bundan dolayı da imla sözlüğü hazırlanırken ihtiyaç duyulan kelime varyantlarının toplanması çalışmasını başlatmıştır. Daha sonra yapılacak çalıştaylarla bu varyantlardan en yaygın ve en doğru olan varyantlar standart Kürtçe için seçilerek imla kılavuzunda gösterilecektir.

Top